MMD足控影片《按摩棒》EP5.5 + EP6(論壇回來就給個新作吧)

bbagod:MMD足控影片《按摩棒》EP5.5 + EP6(論壇回來就給個新作吧)
Image
其他作品傳送點﹕
EP0+EP1﹕http://forum.mazochina.com/viewtopic.php?f=10&t=34538
EP1.5+EP2﹕http://forum.mazochina.com/viewtopic.php?f=10&t=34558
EP2.5+EP3﹕http://forum.mazochina.com/viewtopic.php?f=10&t=34629
EP3.5+EP4﹕http://forum.mazochina.com/viewtopic.ph ... 52#p356452
EP4.5+EP5﹕http://forum.mazochina.com/viewtopic.php?f=10&t=36576
暑假閒聊SP﹕http://forum.mazochina.com/viewtopic.ph ... 06#p356206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EP5.5﹕
Image
链接: https://pan.baidu.com/s/1nVVxEs9IX0vf612GsvdKvQ
提取码:uaqw
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EP6﹕
Image
链接: https://pan.baidu.com/s/1SUOcm6hl6581tQIaqtzR_Q
提取码:qu5r
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
慢慢進入一個比較偏向自己喜好的內容了。
劇情比例都會變得越來越重,這次之後可能會改變製作的方式。
反正目前還在考慮,EP7可能要長一點的時間才出了。而且可能會變成比較不一樣的內容。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QQ群﹕https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=5CXHQTY
QQ號﹕796696372
fsyx1234:Re: MMD足控影片《按摩棒》EP5.5 + EP6(論壇回來就給個新作吧)
哇,大佬更新了,开心,超喜欢最后踩脸那一段,期待下部_(:з」∠)_
mouniang:Re: MMD足控影片《按摩棒》EP5.5 + EP6(論壇回來就給個新作吧)
棒棒棒!
49019426:Re: MMD足控影片《按摩棒》EP5.5 + EP6(論壇回來就給個新作吧)
我的妈呀,一段时间上不了论坛,今天终于翻墙成功了,没想到你变得好强阿,这种质量要我花钱看我都乐意了😂
cta123+:Re: MMD足控影片《按摩棒》EP5.5 + EP6(論壇回來就給個新作吧)
进步明显 大拇指
tsubasa:Re: MMD足控影片《按摩棒》EP5.5 + EP6(論壇回來就給個新作吧)
發現大大您的按摩棒系列作品在boko樂園被販賣,而且水印還被打了碼,應該不是本人吧,雖然可能會降低您的創作慾,但我覺得還是告訴您一聲比較好,這種盜賣的人太可惡了,順便貼上其中一個地址 http://www.ai-boko.com/forum.php?mod=vi ... ypeid%3D20
bbagod:Re: MMD足控影片《按摩棒》EP5.5 + EP6(論壇回來就給個新作吧)
QQ群也有人告訴我
我還算看得開的,不過還是不希望有這種情況就是了。
发表回复